Kontakt

Siedziba firmy
i punkt sprzedaży atykułów bhp
 
  ul. Robotnicza 1a
  53-607 Wrocław
 
e-mail: bhp@bwf.com.pl 
e-mail: bwf@bwf.com.pl

Anna Pilch
71-373-55-00 - tel/fax

Wojciech Kaczmarek
71-355-96-65

Ponadto kontakt
na telefon komórkowy
665-85-70-70

Lokalizacja firmy